CalamiteitenOm voorbereid te zijn op mogelijke ongelukkige omstandigheden hebben wij een Calamiteiten plan opgesteld zodat ieder weet wat er te doen staat mocht zich zoiets zich onverhoopt voordoen.
Bij  aanvang van elke sportavond wordt altijd het  calamiteitenschema ingevuld en zichtbaar voor een ieder opgehangen.

Hiermee wordt aangegeven wie welke taak moet vervullen bij een calamiteit.

 

Wanneer er tijdens het sporten een levens bedreigende situatie ontstaat voor een deelnemer, bijvoorbeeld een hart en/of ademstilstand,  is het volgende van onmiddellijk belang:

 

A: Directe hulp = hartmassage en beademing

         De sportleiders beheersen de techniek van het reanimeren en zullen zich gezamenlijk bezig houden met de getroffen persoon.

          Vanaf  1 maart 2011 kunnen zij ook een AED  inzetten,om bij te staan bij het reanimeren.

 

B: Gerichte hulp = direct de ambulance bellen telefoonnr. 112

         Degene die belt ( wie dit is staat aangegeven op het calamiteitenschema).

  • Vermeldt duidelijk de aard en de plaats van de calamiteit. ( naast de telefoon ligt een opengeslagen map met de  adres gegevens).
  • Controleert daarna of de weg naar de sportlocatie vrij en onbelemmerd is.
  • Zorgt ervoor dat de medische gegevens kaart( blauwe boek) aan het ambulance personeel wordt meegegeven.

 

C: Vervoer.

          Zolang de ambulance nog niet gearriveerd is wordt de reanimatie voortgezet.

         Een begeleider gaat mee met de ambulance om directe informatie aan het ziekenhuis personeel over te kunnen dragen.

 

D: Begeleiding overige sporters/deelnemers.

         Een deelnemer ( wie dit is staat ook op het calamiteiten schema vermeld)

         leidt de groep naar de kleedruimten. Begeleidt de groep en praat met elkaar over het voorval.

 

E: Inlichten van de familie.

         De sportleider die met de ambulance meegaat, ofwel een aanwezig  bestuurslid, licht de familie van de getroffene in.

 

 

                   

Uw begeleidingsteam.