Naar HOME pagina

    naar onderkant pagina

 

                      

 
Met deze pagina willen wij u op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen binnen onze club.
 

 

 

 

 

 

                                                    We gaan de zomer in.

Beste vriendinnen en beste vrienden

We zijn alweer aangeland op het punt van wisseling van seizoenen, nog 1 avond in juni daarna de vakantie periode.                                                                     We hebben de avonden in mei -juni kunnen benutten om vast wat warm te draaien. Naast het fysieke contact ( op 1,5 meter) was het fijn elkaar weer te ontmoeten. Buiten deze avonden is er zoveel gebeurd de afgelopen maanden c.q. weken. Dat het hoog tijd wordt dat wij onze leden kunnen informeren wat er op ons afgekomen is. Naast alle narigheid die de Corona pandemie ons bracht, waardoor het verenigingsleven geheel ontwricht werd. Het was en tijd van aanpassen - voorzichtig zijn - hopen en  beperken wat de klok sloeg. Nu eind juni mogen we alweer zoveel meer dan gehoopt, het gaat zo goed met alle cijfers rondom Corona dat Nederland op details na alle beperkingen achter ons kunnen laten. Maaaaaarrr dat wil zeker niet zeggen dat we deze pandemie verslagen hebben  !!!  Ook vorig jaar in september dachten we ervan af te zijn, niets was minder waar. In alle hevigheid sloeg het virus toe. Het is niet denkbeeldig dat zich dat herhaald. We zullen eerst maar eens afwachten wat onze vakantiegangers meebrengen uit onveilige oorden.  Als je ziet hoe onze landgenoten zich buiten onze landsgrenzen gedragen dan hou je je hart vast.                                                                                                                                                                                             Maar goed dat zien we wel. Wij als sportclubje kijken hoopvol uit naar september, waar het allemaal weer "normaal" zou moeten worden. En de maand zou moeten worden waarop alle leden zich weer aansluiten. Hoe het precies gaat verlopen tot september weet niemand nog, maar vast staat dat wij zo snel als mogelijk is een ledenvergadering moeten beleggen, om onze beslissingen te kunnen toetsen, en te overleggen wat onze koers moet worden.  Het is wel heel erg veel wat op ons afgekomen is wat wij met U willen bespreken.

Ik hoop dat een ieder zijn of haar vakantie plannen kan laten plaatsvinden en weer uitgerust en vrolijk in september aan de slag kunnen gaan.                             Nog belangrijker is als we weer met zijn allen gezond kunnen beginnen aan jaarnummer zoveel van onze club.                                                                      Hopelijk gezond en wel in september !  Nadere gegevens ontvangt U vanzelfsprekend nog voordat we gaan beginnen.

Met sportieve groet,

Sjaak Vondenhoff

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

       

 

 

 

        De Algemene Leden Vergadering  2021  wordt  zo spoedig

                  gehouden in september 2021

        

       De agenda hiervoor wordt U tijdig verstrekt.

        De notulen van de vergadering 2019 worden verstrekt voor de

        vergadering van 2021

       Deze kunt U daarna ook op deze website nalezen. 

       

       

                           

 

 

            

 

  

 

       Ook dit jaar gaan we natuurlijk voor de volle winst in onze onderlinge partijen volleybal.

       Winnen willen wij allen het liefst maar niet ten koste van alles.   Alles moet wel heel

        blijven natuurlijk, de volgende dag is het gewoon weer dinsdag  ook al heb je niet gewonnen.

       Dus sporters ga er voor ! Maar denk aan elkaar en zeker aan de gezelligheid.

 

 

       

 

Belangrijk :

De bestuurs E-mail adressen zijn :

Sjaak.                   info@sob-87.nl

Ingrid.                   secretariaat@sob-87.nl

Henk  Lingeman     henkling@casema.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

             

                                     

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indien u de contributie voor de 2e helft van 2021 wilt overmaken  op onze rekening doe dat dan op :

NL26RABO 0364263008   t.n.v. penningmeester  S.O.B.'87 te Utrecht .

O.v.v.    Contributie september t/m december 2021
 
Voor het zover is neemt het bestuur nog een besluit over de hoogte van de contributie 2021 !!!! wacht dus even met betaling. Voor september brengen wij U van onze beslissing op de hoogte.

          

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Terug naar boven