Naar HOME pagina

    naar onderkant pagina

 

                      

 
Met deze pagina willen wij u op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen binnen onze club.
 

 

 

 

 

 

                                                    We gaan weer beginnen !

Beste vriendinnen en beste vrienden

We gaan onze sportavonden weer hervatten. Per 6 september gaan we er weer wekelijks tegenaan. Weer trachten onze conditie wat op te vijzelen.                   Daar moet nodig wat aan gebeuren. En hopelijk kunnen we dan ongelimiteerd elke week daaraan werken.                                                                               Voor velen van ons is het weer een terugkeer na een hele lange tijd non-actief zijn te zijn geweest.                                                                                             Maar ook het sociale aspect speelt hierbij een rol.    We kunnen  elkaar weer begroeten en heel veel lol met elkaar tegemoet zien.                                       Helemaal ongelimiteerd zal het nog niet gaan, we moeten immer de richtlijnen van het RIVM blijven volgen. En daarnaast willen wij zelf nog graag de regel blijven aanhouden van het ontsmetten van je handen voordat je de gymzaal binnen gaat.   Maar ondanks dat mogen we gelukkig weer aan de gang.                        Mogelijk dat we na 20 september nog meer dingen achterwege kunnen laten. We zullen zien !     Ondanks dat het al 1,5 jaar zo rustig is geweest, is het voor het bestuur eigenlijk best wel een hectische tijd geweest.                                                                                                                                                                    Er zijn ons een aantal  verplichtingen opgedrongen c,q. voorgelegd bij wetgeving. Op de aankomende buitengewone Ledenvergadering wordt U daarover uitgebreid  voorgelicht. Maar in het kort leg ik even uit wat ons als vereniging te wachten staat (stond) .                                                                                       Als eerste kregen wij bericht dat wij bij de contacten met de overheid ( in ons geval de gemeente Utrecht) voor b.v. het aanvragen van subsidie dienen te beschikken over een eHerkenning dat is een uitgebreidere en veiliger manier van communicatie.                                                                                                  U weet waarschijnlijk wel wat DigiD is.     eHerkenning is net zo iets maar dan voor bedrijven , stichtingen en verenigingen. Beschik je als vereniging niet over eHerkenning dan kun je geen subsidie meer aanvragen !  Wij hebben dit ondertussen geregeld zodat de penningmeester en de voorzitter hiervan gebruik kunnen maken.                                                                                                                                                                                                                                 Daarna kwam er iets nog ingewikkelder op ons pad terecht.   De WBTR  !!!!      Dit is voluit geschreven :Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.           Deze wet is in November 2020 in de eerste kamer aangenomen en daarmee een wet geworden.                                                                                                  Dit heeft grote gevolgen voor verenigingen als gevolg !  Het voornaamste gevolg is b.v.  het aanpassen of totaal vernieuwen van de statuten.                                 Het is niet te doen deze wet hier uit te leggen dus bespreken we dat op de komende Ledenvergadering.                                                                                      Het is dus best belangrijk deze vergadering bij te wonen.!

Als laatste vermeld ik gaarne dat van onze club inmiddels iedereen 2 maal is gevaccineerd !!! Zo veilig mogelijk weer aan de gang !  Ik zie U allen graag weer terug op 6 september maar ook zeker bij de vergadering waarvoor u maandag 6 september een uitnodiging met agenda ontvangt.                                                        Tot ziens op maandag 6 september !

Met sportieve groet,

Sjaak Vondenhoff

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

       

 

 

 

        De buitengewone  Leden Vergadering   wordt  zo spoedig mogelijk

                  gehouden in september 2021

        

       De agenda hiervoor wordt U tijdig verstrekt.

       

       

       

                           

 

 

            

 

  

 

       Ook dit jaar gaan we natuurlijk voor de volle winst in onze onderlinge partijen volleybal.

       Winnen willen wij allen het liefst maar niet ten koste van alles.   Alles moet wel heel

        blijven natuurlijk, de volgende dag is het gewoon weer dinsdag  ook al heb je niet gewonnen.

       Dus sporters ga er voor ! Maar denk aan elkaar en zeker aan de gezelligheid.

 

 

       

 

Belangrijk :

De bestuurs E-mail adressen zijn :

Sjaak.                   info@sob-87.nl

Ingrid.                   secretariaat@sob-87.nl

Henk  Lingeman     henkling@casema.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

             

                                     

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indien u de contributie voor de 2e helft van 2021 wilt overmaken  op onze rekening doe dat dan op :

NL26RABO 0364263008   t.n.v. penningmeester  S.O.B.'87 te Utrecht .

O.v.v.    Contributie september t/m december 2021
 
Voor het zover is neemt het bestuur nog een besluit over de hoogte van de contributie 2021 !!!! wacht dus even met betaling. Voor september brengen wij U van onze beslissing op de hoogte.

          

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Terug naar boven