Naar HOME pagina

    naar onderkant pagina

 

                      

 
Met deze pagina willen wij u op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen binnen onze club.
 

 

 

 

 

 

                                                    Corona Virus   Update

Beste S.O.B.ers  

Ons bereikte deze week het totaal onverwachte bericht dat onze collega en vriend  Coen  Elsendoorn  op donderdag 6 augustus is overleden. Morgen woensdag 12 augustus is er een condoleance avond waarop afscheid van Coen  kan worden genomen,  een delegatie van S.O.B.'87 is daar ook bij aanwezig.                    Wij verliezen in Coen een zeer gewaardeerd lid van onze club, een echte vriend. Wij zullen hem ongetwijfeld erg gaan missen in de komende tijd.

 

Afgelopen maandag 17 augustus is het bestuur van S.O.B.'87   (aangevuld om medische kennis met Lisette )  bijeen geweest om de vraag hoe nu verder met de club te bespreken.  De belangrijkste conclusie die daaruit voortkwam is :

                                                            WE GAAN 7 SEPTEMBER NOG NIET BEGINNEN !!!

Om tot dit oordeel te komen hebben wij ons laten leiden door een drietal criteria :      1e Wij zijn nog steeds een groep met vooral ouderen maar tevens kwetsbare deelnemers, dit is niet anders dan aan het begin van de Corona crisis.           2e    Nu de laatste weken de besmettingen zo snel oplopen wordt de kans op besmetting evident groter !       En dat willen we nou juist vermijden.       3e   De gymzaal is niet of nauwelijks te ventileren, slechts indien de ( gele) nood deur open zou mogen ( afhankelijk van toestemming van de gemeente).

Dit uitstel van het begin van onze sportavonden is voorlopig tot 1 oktober. De situatie wijzigt nogal snel in deze tijden. Zodat we eind september te raden kunnen gaan hoe op dat moment de situatie voor ons verbetert is of  onveranderd,    Natuurlijk begrijpen wij dat dit een teleurstelling voor velen is, maar het bestuur moet soms zijn verantwoording nemen, ook in moeilijke situaties. Net als wij staan allen te popelen om weer te kunnen gaan beginnen. Het heeft lang genoeg geduurd. Toch moeten wij de gezondheid van onze leden waarborgen. Zo goed en kwaad als dat gaat.

Er komt hopelijk toch een moment waarop we weer zouden kunnen beginnen ( hopelijk zo snel mogelijk !!). Ook dat moment is door het bestuur besproken. Want het zal niet gaan zoals we gewend zijn. Er zullen maatregelen en regels komen om het mogelijk en betrouwbaar te doen.

Daartoe heeft het bestuur een protocol opgesteld als leidraad voor een start.                                                                                                                                 Dit protocol is aan alle leden via mail bekent gemaakt.   ook de mogelijkheden om de warming up te houden is uiteen gezet  "ruime spreiding in de zaal "               En dus ook voor het volleyballen is een opzet gemaakt, door in kleine teams te spelen met 4 spelers aan beide zijden van het net dus 8 spelers per in het veld.                De overige 8 spelers nemen plaats op de 4 banken  2 per bank zoveel uit elkaar als mogelijk is. Mochten er meer of minder dan 16 deelnemers komen dan moeten we zo flexibel mogelijk met bovenstaande omgaan. De spelers in het veld gaan na  einde set ( 15 punten) via de kopkanten het veld verlaten. De nieuwe spelers komen het veld in via de zijkanten. Dit alles  wordt geŰvalueerd na een maand sporten, en aangepast indien noodzakelijk.

Wij denken hiermee  tegemoet te kunnen komen aan de wens van velen om weer te starten ECHTER indien dit mogelijk en verstandig ie , niet eerder.

Wij hopen u hiermee zo duidelijk als mogelijk is te hebben ge´nformeerd. Zodat de hoop levend wordt gehouden dat deze nare tijd spoedig onder controle te houden is.

Uiteraard laten we eind september weten hoe we dan door zullen ( kunnen) gaan.   Per mail alzo ook hier op de site.

Het bestuur

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

       

 

 

 

        De Algemene Leden Vergadering  2019  werd  gehouden op

       donderdag  6 februari  2020       

       De agenda hiervoor wordt U tijdig verstrekt.

        De notulen van de vergadering 2019 worden verstrekt voor de

        vergadering van 2020

       Deze kunt U ook op deze website nalezen. 

       

       

                           

 

 

            

 

  

 

       Ook dit jaar gaan we natuurlijk voor de volle winst in onze onderlinge partijen volleybal.

       Winnen willen wij allen het liefst maar niet ten koste van alles.   Alles moet wel heel

        blijven natuurlijk, de volgende dag is het gewoon weer dinsdag  ook al heb je niet gewonnen.

       Dus sporters ga er voor ! Maar denk aan elkaar en zeker aan de gezelligheid.

 

 

       

 

Belangrijk :

De bestuurs E-mail adressen zijn per 1 januari 2017  gewijzigd .

Sjaak.                   info@sob-87.nl

Ingrid.                   secretariaat@sob-87.nl

Jan Berends.         penningmeester@sob-87.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

             

                                     

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indien u de contributie voor de 2e helft van 2019 wilt overmaken  op onze rekening doe dat dan op :

NL26RABO 0364263008   t.n.v. penningmeester  S.O.B.'87 te Utrecht .

O.v.v.    Contributie september t/m december 2019    

 

               

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Terug naar boven