Naar HOME pagina

    naar onderkant pagina

 

                      

 
Met deze pagina willen wij u op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen binnen onze club.
 

 

 

 

 

 

                                                    We mogen weer !

Beste S.O.B.ers  

    17 mei j.l.  kwam het bericht van het kabinet dat er weer een aantal mogelijkheden werden vrijgegeven waaronder ook binnensporten.                        Belangrijker voor ons was zo'n bericht van de gemeente Utrecht. Welnu dat bericht kwam 18 mei. Vanaf 19 mei mogen de sportzalen weer open zo ook onze gymzaal !   Heel goed nieuws dus voor ons allen, eindelijk na 15 maanden weer met elkaar sporten , hoe fijn kan dat zijn !                                                           Het bestuur heeft donderdag 19 mei gelijk een video vergadering belegd om over de ontstane situatie te overleggen.                                                                  Daar zijn een aantal beslissingen genomen waardoor we weer zouden kunnen beginnen.  Ik heb nog dezelfde avond een mail doen uitgaan naar alle leden met  daarin vermeld hoe we gaan opstarten. Belangrijkste punten daar uit :     Maandag 24 mei is 2e pinksterdag die dag hebben we niet besproken dus geen sport op die dag. Hetgeen inhoud dat wij per maandag 31 mei aanvangen met onze sportavonden.  Uiteraard met de nodige instructies want de pandemie is nog niet voorbij en zal ook nog wel even aanhouden. Gelijk moet gezegd worden dat inmiddels 12 leden al 2 vaccinaties hebben gehad   daarnaast 7 leden die 1 vaccinatie hebben gehad en 1 lid nog geen injectie.  Ondank deze verheugende berichten blijven maatregelen van kracht. Die heb ik in de mail uitgebreid benoemd. ook hebben we onze sport coaches verzocht onder deze restricties een programma in elkaar te steken wat aan deze regels voldoet. Nog dit weekend stuur ik per mail alle leden een uitnodiging toe voor maandag 31 mei. Vermeld moet ook nog zijn dat we voor de 5 avonden tot eind juni GEEN contributie rekenen. Dus ondanks alle hobbels kunnen we eindelijk weer met elkaar onze gezellige avonden starten !

Ik heb in de mail gevraagd om even aan te geven wie er op maandag 31 mei zullen op komen zodat onze begeleiding daarop hun programma kunnen maken.  Heel graag zouden we op korte termijn een Algemene Leden Vergadering willen beleggen. maar verwacht wordt dat per 9 juni verdere maatregelen worden versoepeld het is daarom misschien wijzer even pas op de plaats te houden.

Al met al hoop ik jullie in goede gezondheid te kunnen begroeten 31 mei a.s.       Hou er rekening mee dat een aantal van onze leden nog steeds erg voorzichtig zijn dus liever nog even wachten met het aanvangen van de sportavonden, hetgeen wij allen respecteren.

Tot spoedig ziens in de gymzaal,                                                                                                                                        

Sjaak Vondenhoff

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

       

 

 

 

        De Algemene Leden Vergadering  2019  werd  gehouden op

       donderdag  6 februari  2020       

       De agenda hiervoor wordt U tijdig verstrekt.

        De notulen van de vergadering 2019 worden verstrekt voor de

        vergadering van 2020

       Deze kunt U ook op deze website nalezen. 

       

       

                           

 

 

            

 

  

 

       Ook dit jaar gaan we natuurlijk voor de volle winst in onze onderlinge partijen volleybal.

       Winnen willen wij allen het liefst maar niet ten koste van alles.   Alles moet wel heel

        blijven natuurlijk, de volgende dag is het gewoon weer dinsdag  ook al heb je niet gewonnen.

       Dus sporters ga er voor ! Maar denk aan elkaar en zeker aan de gezelligheid.

 

 

       

 

Belangrijk :

De bestuurs E-mail adressen zijn :

Sjaak.                   info@sob-87.nl

Ingrid.                   secretariaat@sob-87.nl

Henk  Lingeman     henkling@casema.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

             

                                     

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indien u de contributie voor de 2e helft van 2019 wilt overmaken  op onze rekening doe dat dan op :

NL26RABO 0364263008   t.n.v. penningmeester  S.O.B.'87 te Utrecht .

O.v.v.    Contributie september t/m december 2019    

 

               

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Terug naar boven