Naar HOME pagina

    naar onderkant pagina

 

                      

 
Met deze pagina willen wij u op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen binnen onze club.
 

 

 

 

 

 

                                                    Corona Virus   Update

Beste S.O.B.ers  

 Gisteravond ( 24 juni 2020)  is het OMT ( Outbreak Management Team )  voor het laatst bijeen geweest . Dat heeft geresulteerd in nieuwe mogelijkheden om de lockdown te verlichten. Het is nu zo dat er al heel veel weer mogelijk is. Of  vanaf 1 juli , 1 augustus of 1 september.  

Wat onze club betreft eigenlijk niet zoveel verandert. Het ziet er echt naar uit dat wij 7 september weer kunnen starten met ons avondje sporten !    Dus wat er ook op dit moment opengaat of verder open mag, voor ons geld nog steeds dat de gemeente toestemming dient te verlenen dat wij weer van de gymzaal gebruik gaan mogen maken.  Alle berichten lijken die kant op te gaan, Het bericht van de gemeente zal dus eerdaags wel komen.

Als het inderdaad zover komt zal dat wel onder voorwaarden moeten gebeuren met de richtlijnen uitgevaardigd door het R.I.V.M.   Hetgeen inhoud dat wij dan een protocol moeten hebben die daar aan voldoet.

Ik heb in de afgelopen tijd de gelegenheid genomen daartoe een en ander voor te bereiden.   Als er duidelijkheid komt voor een nieuw begin zal ik  ons protocol aan U allen voorleggen. Zodat wij die nader kunnen bespreken en of aanpassen.

Tot aan half augustus wachten we rustig af wat er op ons afkomt.  Begin 7 september zal ik U allen uitnodigen de sport draad weer op te pakken. En daarbij de nodige informatie aangaande de richtlijnen te verstrekken.

Iedereen wordt per mail bericht hoe en wanneer precies alles in werking gaat treden.

Tot die tijd wens ik iedereen die met vakantie gaat een hele fijne tijd toe.  Ikzelf ga dit jaar naar Hintergarten in Utrecht.

U hoort van mij begin september.

De voorzitter.

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

       

 

 

 

        De Algemene Leden Vergadering  2019  werd  gehouden op

       donderdag  6 februari  2020       

       De agenda hiervoor wordt U tijdig verstrekt.

        De notulen van de vergadering 2019 worden verstrekt voor de

        vergadering van 2020

       Deze kunt U ook op deze website nalezen. 

       

       

                           

 

 

            

 

  

 

       Ook dit jaar gaan we natuurlijk voor de volle winst in onze onderlinge partijen volleybal.

       Winnen willen wij allen het liefst maar niet ten koste van alles.   Alles moet wel heel

        blijven natuurlijk, de volgende dag is het gewoon weer dinsdag  ook al heb je niet gewonnen.

       Dus sporters ga er voor ! Maar denk aan elkaar en zeker aan de gezelligheid.

 

 

       

 

Belangrijk :

De bestuurs E-mail adressen zijn per 1 januari 2017  gewijzigd .

Sjaak.                   info@sob-87.nl

Ingrid.                   secretariaat@sob-87.nl

Jan Berends.         penningmeester@sob-87.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

             

                                     

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indien u de contributie voor de 2e helft van 2019 wilt overmaken  op onze rekening doe dat dan op :

NL26RABO 0364263008   t.n.v. penningmeester  S.O.B.'87 te Utrecht .

O.v.v.    Contributie september t/m december 2019    

 

               

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Terug naar boven